Giường Bọc Da Phong Cách Châu Âu GT64

GT64 – Kích thước: 1600*2000/ 1800*2000. Mẫu giường ngủ bọc da hiện đại