Tag Archives: làng nghề mây tre đan

Top 7 làng nghề mây tre đan nổi tiếng nhất Việt Nam

Top 7 làng nghề mây tre đan nổi tiếng nhất Việt Nam

Mây tre đan có thể nói là một nghề quen thuộc của người dân Việt Nam từ xưa đến nay.Để tồn tại và phát triển, những người thợ lành nghề đã mở ra không ít các cơ sở để phát triển nghề truyền thống này.